Kezdőlap

FELHÍVÁS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE

Nyársapát Község Településfejlesztési Koncepciójának és új településrendezési eszközeinek készítése tárgy körében

Nyársapát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól alkotott 5/2017 (VII. 26.) számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban: partnerségi rendelet) 3. §-a alapján a partnerségi egyeztetésben résztvevők körét tájékoztatom jelen előzetes tájékoztatási szakaszban az alábbiak szerint.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Étv.) foglaltak figyelembe vételével, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr.) 37. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Nyársapát Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önk.) ezúton indítja meg új településrendezési eszközeinek kidolgozását.
A Község hatályos településrendezési eszközei, valamint településképi arculati kézikönyve és településképi rendelete, melyek megtekinthetők a Polgármesteri Hivatalban, illetve letölthetők a www.nyarsapat.hu weboldalról:
1. Nyársapát Község Önkormányzat Képviselő-testületének a26/2001. (IV.26.) számú Kt. határozatával megállapított Településszerkezeti Terve,
2. Nyársapát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2001. (IV. 26.) Önk. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról,
3. Nyársapát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (XI. 09.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2001. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról,
4. Nyársapát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2017. (XI. 08.) Képviselő-testületi határozata a 26/2001. (IV. 26.) Kt. határozattal elfogadott Képviselő-testületi határozat módosításáról,
5. Nyársapát Község Önkormányzat Képviselő-testületének az55/2017. (XII. 28.) sz. önkormányzati határozatával elfogadott Nyársapát Község Településképi Arculati Kézikönyve (TAK),
6. Nyársapát Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. (XII. 29.) Önk. rendelete a településkép védelméről.

Nyársapát Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 32/2017. (VI.27.) számú Kt. határozatában döntött új – a község teljes közigazgatási területére érvényesülő - településfejlesztési koncepció és új településrendezési eszközök készítéséről, tekintettel az Étv. 60. § (9) bekezdésében foglaltakra, miszerint 2018. december 31-ét követően nem alkalmazhatók Nyársapát hatályos településrendezési eszközei. Az egyeztetés a Tr. 32.§ (3) bekezdése alapján, teljes eljárás keretében történik, mely eljárás a településrendezési eszköz kidolgozása előtt az előzetes tájékoztatási szakasz kezdeményezésével indul.
A rendezés célja:
Az új településfejlesztési és településrendezési eszközök késztésének célja Nyársapát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) foglaltak és az Étv. 60.§ (8) és (9) bekezdéseiben meghatározott településfejlesztési és településrendezési feladatainak 2018. január 1-től hatályba lépett új jogszabályi követelményeknek megfelelően történő ellátása, melynek indoka a Tr. 45. § (1) bekezdésében szereplő követelmény, miszerint a 2012. december 31-én hatályban lévő településrendezési eszközök 2018. december 31-ig alkalmazhatók.
Várható hatás:
A készülő településrendezési eszközökkel kapcsolatban a pontos tartalmat közvetlenül befolyásoló fejlesztési döntések még nem állnak rendelkezésre, a döntések előkészítése folyamatban van, a megalapozó vizsgálat illetve a településfejlesztési koncepció tervezetének ismeretében lehet teljes.
Tájékoztatom az érdekelteket, hogy a Településfejlesztési Koncepció és az új Településrendezési eszközökkel kapcsolatban észrevételt, javaslatot tehetnek, illetve véleményt nyilváníthatnak a partnerek az alábbi módokon:
• papíralapon a Polgármesternek címezve, az Önkormányzati Hivatal címére ( 2712 Nyársapát, Arany János utca 11.) történő megküldéssel, vagy
• elektronikus levélben a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre, illetve
• az előzetes tájékoztatási szakasz Lakossági Fórumán, mely 2018. június 20-án (szerda) 11:00-kor az Önkormányzati Hivatal nagytermében (2712 Nyársapát, Arany János utca 11.) kerül megtartásra.
Vélemény-nyilvánítás utolsó időpontja: 2018.június 29.

Kis Miklós sk.
polgármester