Aktuális rendeletek

Vízdíj megállapítása

POLGÁRMESTERI HIVATAL

2712 Nyársapát, Béke u. 11.
Tel: 389-111

KIVONAT
Nyársapát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. április 9-i ülésének jegyzőkönyvéből
Nyársapát Község Önkormányzata

8/2009. (IV. 10.) számú önkormányzati rendelete a vízdíj megállapításáról
Nyársapát Község Önkormányzata megtárgyalta a 2009. április 1-től 2010. december 31-ig érvényes vízdíjak megállapításáról szóló előterjesztést.
1. § Nyársapát községben a vezetékes ivóvízhálózatból nyert ivóvíz díja:
a) lakossági fogyasztók esetében 252.- Ft + ÁFA/m3
b) közületi fogyasztók esetében 305.- Ft + ÁFA/m3
2. § Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. április 1-től kell alkalmazni. 

Kis Miklós dr. Bicskei Krisztina
polgármester jegyző