Aktuális rendeletek

Az adózásról

Az adózóknak félévenként, két egyenlő részletben kell a helyi adókat és a gépjárműadót megfizetniük. A második félévi adók pótlékmentes fizetési határideje 2009.szeptember 15-e.
Minden adózónak eljuttattuk a 2009.évi adószámla egyenlegéről szóló értesítést a befizetéshez szükséges csekkekkel.

A magánszemélyek kommunális adójának második félévi összege belterületi ingatlanok után 2.250,-Ft, külterületi lakások után 1.500,-Ft, külterületi nem lakás céljára szolgáló helyiségek után 3.000,-Ft.
Amennyiben házat, telket vettek, értékesítettek kérem szíveskedjenek a változást bejelenteni.


A gépjárműadó alanya az a személy, aki a hatósági nyilvántartásban az év első napján üzemben tartóként, tulajdonosként szerepel.. A gépjárműadóról szóló törvény úgy rendelkezik, hogy gépjármű tulajdonátruházása esetén, ha a tulajdonátszállással érintett felek (eladó vagy vevő) egyike sem tesz eleget bejelentési kötelezettségének, akkor a tulajdonátszállás bejelentése évének utolsó napjáig annak kell megfizetnie a gépjárműadót , aki a gépjármű forgalmi engedélyében az év első napján tulajdonosként van feltüntetve. Amennyiben a forgalmi engedély az üzembentartót tartalmazza, az adó alanya az üzembentartó. Az új gépjárművek a vásárlást követő hó első napjától adókötelesek.

Kérem, hogy az értesítőn szereplő adó összegét szeptember 15-éig szíveskedjenek befizetni.


Pintér Lászlóné