Oktatás

Nyársapáti Általános Művelődési Központ Napközi Ot

Nyársapáti ÁMK Napközi Otthonos Óvodája

2712 Nyársapát József A. u. 22
Telefon: 53-389-022
Nyitva tartás: 07,00 – 16,00 óra

Fenntartó: Nyársapát Község Önkormányzata Vezető: Benkó Hajnalka Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Óvodánk Nyársapát községben a Duna-Tisza közén, két nagyobb város Cegléd és Nagykőrös között helyezkedik el. 
Programunkat az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján készítettük el, „Az óvodai nevelés programját”adaptálva. 
Óvodánkban jelenleg három csoport működik. A gyermekek egy része külterületről, a tanyavilágból jár, ezért rossz, téli időjárás esetén sok a hiányzás. 2009 szeptemberétől esélyegyenlőséget szolgáló képességkibontakoztató, integrációs felkészítés keretében óvodai fejlesztő program került bevezetésre. 


1.Az óvoda személyi feltétele: 
Kollektívánk 8 főből áll, 5 óvónő, ebből 1 vezető és 3 dajka. Az óvónők felsőfokú végzettségűek, a nevelőmunkát segítők szakképzett dajkák. Három óvónőnk a közeli városokból jár ki, a többiek helyi lakosok. Minden dolgozónál elsődleges alkalmazási szempont a gyermekek szeretete, tisztelete, gondozása és nevelése. 
2.Az óvoda tárgyi-dologi feltétele: 
Óvodánk a település központjában helyezkedik el. Nagy füves, fás játszótere van, mászókákkal, homokozókkal. Játszótere pályázati pénzből 2009 nyarán újult meg. Épülete 1928-ban épült, iskola és szolgálati lakás céljára.
Óvodaként 1971 óta működik. A tálalót a kiszolgáló helyiségeivel és egy csoportszobát 1984-ben építettek hozzá. A három tágas csoportszobához külön mosdóhelyiség és öltöző tartozik. Van egy szertár, egy iroda és egy foglalkoztató szobánk, ahol logopédus, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus foglalkozik a külön fejlesztésre szoruló gyermekekkel. 
Az óvodában tálaló konyha működik. Az ebédet az önkormányzat autója szállítja a helyi bisztróból, de a tízórait és uzsonnát a dajkák készítik. 
Az épületben központi gázfűtés van, tehát a feltételek megfelelőek ahhoz, hogy 75-80 óvodás korú gyermek, otthonos környezetben nevelkedjen és készüljön az iskolára. 
3.Az óvoda nevelési célja
Az óvoda nevelési rendszerünk szerves része. Célunk a 3-7 éves korú gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése. A nevelés az óvodában családias, derűs légkörben folyik, biztosítva a gyermeki fejlődéshez szükséges sokféle, változatos tevékenységet. Az óvoda egyrészt folytatja a család nevelő munkáját, másrészt új módon kiegészíti azt. A gyermek óvodába lépése pillanatától kezdve a családdal együtt felelősek vagyunk azért, hogy személyiségük alakulása megfeleljen társadalmunk követelményeinek, és az együtt elért eredmények megalapozzák az iskolai nevelést. A sokoldalú nevelőmunkának át kell fognia a gyermeki személyiség egészét és az érzelmi biztonság rendszerében biztosítani kell mind a testi, értelmi és közösségi fejlődését. Egyéni fejlesztési terv alapján külön foglalkozunk azokkal a kisgyermekekkel, akiknek lassúbb a fejlődési üteme. 
E fejlődés biztosítására óvodánk nevelése elősegíti, hogy a gyermekek: 
- egészségesek, edzettek, alkalmazkodóképesek legyenek
- mozgásuk váljék összerendezetté
- sajátítsák el a megfelelő egészségügyi szokásokat
- ismerjék fel a legalapvetőbb testi szükségleteiket, és maguk is járuljanak hozzá kielégítésükhöz
- szívesen tartózkodjanak, tevékenykedjenek a szabadban
- Az értelmi fejlődés terén a gyerekek legyenek képesek tapasztalati síkon ismereteket gyűjteni és az egyszerű összefüggéseket az óvónő irányításával észrevenni
- Képesek legyenek az egyszerű gondolkodási műveleteket alkalmazni, a tapasztalat útján szerzett ismereteket emlékezetben tartani
- Életkoruknak, egyéni fejlettségüknek megfelelő feladatok irányított, majd önálló megoldására, gondolataik, érzéseik kifejezésére legyenek alkalmasak
- Alkotóképességüket, fantáziájukat használják a feladatmegoldások során 
- Alkalmasak legyenek érzelmeken alapuló kapcsolatteremtésre (barátkozás, segítőkészség, együttérzés) stb.
- Alapozzák meg feladattudatukat, önállóság és a szociálisan elfogadható önérvényesítő képességüket.4.Az óvodai élet tevékenységformái: 
Játék
Mese, vers
Ének –zene, énekes játékok
Rajzolás, mintázás, kézimunka
Mozgás
A külső világ tevékeny megismerése
Munka jellegű tevékenységek 
5.Hagyományos ünnepeink, rendezvényeink: 
Őszbúcsúztató alma-bál
Mikulás
Mindenki karácsonya, községi karácsonyi ünnepség
Farsang
Húsvéti „tojáskeresés” 
Anyák napja
Gyermeknap
Évzáró, ballagás