Események

Székelyföldön jártunk

SZÉKELYFÖLDÖN JÁRTUNK

Régi vágya volt a képviselő-testületnek, hogy a többéves közös munka mellett egyszer kikapcsolódni is próbáljunk meg együtt. Szeptember 11-én ez megvalósult. Éjfél körül Székelyföldre indultunk azzal a céllal, hogy a testvérközségi megállapodás alapjainak megépítését kezdemé-nyezzük Nyársapát és Csikszentlélek községek lakossága és intézményei számára. A polgármesterek – Kis Miklós és Pál Péter – előzetes egyeztetései alapján kissé álmosan, de annál nagyobb lelkesedéssel vágtunk neki a 600 km-es útnak.

A tervezettek alapján Csikszentlélek képviselő-testületének tagjai 11 órától várták érke-zésünket, ami egy órányi késéssel megtörtént. Rövid ismerkedés és beszélgetés után Kis Miklós és Pál Péter polgármesterek aláírásukkal hitelesítették a két testület által jóváhagyott megállapodást.Ennek alapján a két település folyamatos kapcsolattartással törekszik kulturális, gazdasági, sport és egyéb területeken az együttműködésre.

Ez volt a száraz, hivatalos ok, amiért képviselőtársaimmal útrakeltünk. Kis csapatunkon viszont már induláskor látni lehetett, hogy ezen az utazáson a száradó papíron túl igazi élményekkel fogunk gazdagodni. Az országhatár átlépése és a rövid pihenő alatt és után mindenkin kezdett úrrá lenni egy egészséges, az ismeretlen utáni vágy. Az elénk táruló táj szépségét, kisbuszunkból a Király-hágó látványát leírni nem
lehet, az látni kell, ott kell lenni ahhoz, hogy az embert megérintse.

És az EMBEREK! A maguk egyszerűségében csodálatos embereket ismertünk meg Csikszentléleken. Csikszentlélekről beszélek, holott önkormányzatuk négy település gondját – baját intézi nemes egyszerű-séggel. Hozzájuk tartozik még Fitód, Csikmindszent és Hosszúaszó is. Egyórányi késésünk ellenére is hatalmas szeretettel fogadtak bennünket, majd a hivatalos program végeztével megvendégelésben volt részünk az új építésű, impozáns külsővel és belső terekkel rendelkező sportcsarnokban. A falu nevezetességeinek megtekintése után szálláshelyünkre mentünk. Szállásunk a faluegyüttestől 5 km-re lévő Csikszereda kényelmes szállodájában volt, ahol szintén nagyon figyelmes ellátásban részesültünk. 12-én szombaton reggel felkere-kedtünk, és Pál Péter polgármester és családja vezetésével kirán-dultunk. Kirándultunk a festői szépségű Gyilkos-tóhoz és a Békásszoroshoz. Az alföldi síksághoz szokott szervezetünknek kicsit szédítő volt a sziklák magassága, párosulva a tiszta, pormentes levegővel.

Eszembe is jutott Petőfi néhány sora:
„Lenn az Alföld tengersík vidékin
Ott vagyok honn, ott az én világom…”

Az egész napos kirándulás után kellemesen elfáradva érkeztünk vissza szálláshelyünkre. Vasárnap mi vendégeltük meg a helyieket. Itthonról vitt marhahúsból a teljes kis csapat összefogásával Pál Péter polgár-mester birtokán Bakos Feri barátunk – gépkocsivezető – vezényletével finom pörköltet produkáltunk. A jó kedvnek a jó hangulatnak székely-földi barátaink mellett biztosítéka volt a már jól összeszokott kis
csapatunk is. Ebédünk kiadós, hangulatos nótázással ért véget. Mindezek után – befejezésképpen – közösen elénekeltük himnusza-inkat. Nagyon szép nap volt. Este a szállodában közös vacsorán vettünk részt, és elbúcsúztunk a mielőbbi viszontlátás reményében.

Az eltelt napokat összegezve, elvárásainkon túl, igazi MAGYAR embereket ismertünk meg távol szülőföldünktől. Szerényebb anyagi-akkal rendelkező, de boldog embereket. Fáklyás felvonuláshoz hasonlítva: 'Lehet, hogy az ő fáklyáik kisebb lánggal égnek, de fényesebben világítanak.' Hazafelé utunkon fáradtan, de élményekkel gazdagodva gondoltunk vissza a néhány napra, ami mindannyiunkban, de bennem biztosan kitörölhetetlen nyomokat hagyott. Ezúton szeretném megköszönni Nyársapát választópolgárainak képviselővé választásomat, amivel elősegítették, hogy ezzel az élménnyel gazdagod-hattam. Köszönet Kis Miklós polgármesternek a szervezésért, valamint Dr. Bicskei Krisztina jegyzőasszonynak, Flórián Sándorné, Bognár István, Miczi Flórián, Tóth Gábor, Tóth Tibor képviselő társaimnak a közös, szép élményekért.

Kasza István

 

A kirándulásról készült képeket megnézheti itt.