Nyársapát

Lenn az alföld tengersík vidékin Ott vagyok honn, ott az én világom (Petőfi Sándor)

Kezdőlap

Felhívás a parlagfű elleni védekezésre!

A „Parlagfűmentes Magyarországért” nevű programban a járási földhivatalok részt vesznek az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettség betartásának a helyszíni ellenőrzése során.
Mindannyiunk számára köztudott, hogy a parlagfű pollenje az arra érzékeny egyéneknél súlyos allergiás megbetegedést válthat ki, ezért a növény irtása, a földterületek fertőzöttségének eredményes visszaszorítása törvényileg előírt feladat. A parlagfű-pollenallergia kialakulásának megelőzése, a földterületek parlagfű fertőzöttségének visszaszorítása, embertársaink egészségének megóvása közös feladatunk.

A földhasználó – bejegyzett földhasználó hiányában a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló CCXII. törvény 95. § (11) és 45. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a haszonélvezeti jog fennállása esetén a haszonélvező, ennek hiányában a tulajdonos, állami tulajdon esetén a vagyonkezelő vagy a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet- köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A határszemle a településeken az erdő művelési ág kivételével a külterület 10% részterületén történik, melynek tervezett időpontja a következő:

Nyársapát község külterületén 2018. április16. napjától kezdődően folyamatosan kerül megtartásra.

A parlagfűvel fertőzött területek felderítését a törvény a járási hivatalok hatáskörébe utalta. A járási hivatalok földügyi ügyintézői a helyszíni ellenőrzést június 30. napja után útvonalterv alapján végzik együttműködve az önkormányzatok jegyzőivel, a civil szervezetekkel és a lakossággal.
A helyszíni ellenőrzések során a parlagfűvel fertőzött területek bemérése kézi számítógép és műholdas helymeghatározó eszköz segítségével történik, melynek során a parlagfű folt területe koordinátapontok megadásával lehatárolásra kerül. A bemért területről és környezetéről fényképfelvétel készül. Az terepen gyűjtött adatok feldolgozását követő 2 napon belül annak a parlagfű-szerveren keresztüli továbbítása megtörténik a közérdekű védekezés elrendelésére jogosult Érdi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztálya.
Az Érdi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági Növény- és Talajvédelmi Főosztálya által meghozott hatósági védekezést elrendelő határozat a fellebbezésre való tekintet nélkül azonnal végrehajtható, ezzel is csökkentve a levegőbe kerülő pollen mennyiségét.
A szankciók elkerülése, valamint az allergiában szenvedő embertársaink életének megkönnyítése érdekében kérem a termőföldek földhasználóit, a haszonélvezőket és a tulajdonosokat hogy a parlagfű elleni védekezést mechanikus (növény földből történő kihúzása, kapálás, tárcsázás, kaszálás stb.) vagy vegyszeres (egyéves magról kelő kétszikű gyomnövények irtására alkalmas, vagy totális gyomirtó szerek) irtással végezze/végeztesse el. Amennyiben a kaszálással történő gyommentesítés mellett dönt, felhívom figyelmét, hogy azt a vegetációs időszak során minimum havonta egyszer el kell végezni/végeztetni, mivel a területen visszamaradt parlagfű szármaradvány a számára kedvező időjárásban rendkívül gyorsan oldalhajtásokat képes hozni, melyeken rövid időn belül ismét megjelennek a virágbimbók.
Ne feledjék, hogy a parlagfű allergia bármely életkorban és bármilyen egészségi állapot mellett kialakulhat, érintheti Önt és családját is.
A parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos kérdéseivel, valamint további tudnivalókért hívja telefonon, vagy keresse fel hivatalainkat, ahol munkatársaink készséggel állnak az Ön rendelkezésére.


Együttműködésüket megköszönve:

Pest Megyei Kormányhivatal Nagykőrösi Járási Hivatal Vezetője

eXTReMe Tracker