Nyársapát

Lenn az alföld tengersík vidékin Ott vagyok honn, ott az én világom (Petőfi Sándor)

Kezdőlap

FELHÍVÁS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE

Nyársapát Község Településfejlesztési Koncepciójának és új településrendezési eszközeinek készítése tárgy körében

Nyársapát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól alkotott 5/2017 (VII. 26.) számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban: partnerségi rendelet) 3. §-a alapján a partnerségi egyeztetésben résztvevők körét tájékoztatom jelen előzetes tájékoztatási szakaszban az alábbiak szerint.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Étv.) foglaltak figyelembe vételével, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr.) 37. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Nyársapát Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önk.) ezúton indítja meg új településrendezési eszközeinek kidolgozását.
A Község hatályos településrendezési eszközei, valamint településképi arculati kézikönyve és településképi rendelete, melyek megtekinthetők a Polgármesteri Hivatalban, illetve letölthetők a www.nyarsapat.hu weboldalról:
1. Nyársapát Község Önkormányzat Képviselő-testületének a26/2001. (IV.26.) számú Kt. határozatával megállapított Településszerkezeti Terve,
2. Nyársapát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2001. (IV. 26.) Önk. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról,
3. Nyársapát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (XI. 09.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2001. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról,
4. Nyársapát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2017. (XI. 08.) Képviselő-testületi határozata a 26/2001. (IV. 26.) Kt. határozattal elfogadott Képviselő-testületi határozat módosításáról,
5. Nyársapát Község Önkormányzat Képviselő-testületének az55/2017. (XII. 28.) sz. önkormányzati határozatával elfogadott Nyársapát Község Településképi Arculati Kézikönyve (TAK),
6. Nyársapát Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. (XII. 29.) Önk. rendelete a településkép védelméről.

Nyársapát Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 32/2017. (VI.27.) számú Kt. határozatában döntött új – a község teljes közigazgatási területére érvényesülő - településfejlesztési koncepció és új településrendezési eszközök készítéséről, tekintettel az Étv. 60. § (9) bekezdésében foglaltakra, miszerint 2018. december 31-ét követően nem alkalmazhatók Nyársapát hatályos településrendezési eszközei. Az egyeztetés a Tr. 32.§ (3) bekezdése alapján, teljes eljárás keretében történik, mely eljárás a településrendezési eszköz kidolgozása előtt az előzetes tájékoztatási szakasz kezdeményezésével indul.
A rendezés célja:
Az új településfejlesztési és településrendezési eszközök késztésének célja Nyársapát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) foglaltak és az Étv. 60.§ (8) és (9) bekezdéseiben meghatározott településfejlesztési és településrendezési feladatainak 2018. január 1-től hatályba lépett új jogszabályi követelményeknek megfelelően történő ellátása, melynek indoka a Tr. 45. § (1) bekezdésében szereplő követelmény, miszerint a 2012. december 31-én hatályban lévő településrendezési eszközök 2018. december 31-ig alkalmazhatók.
Várható hatás:
A készülő településrendezési eszközökkel kapcsolatban a pontos tartalmat közvetlenül befolyásoló fejlesztési döntések még nem állnak rendelkezésre, a döntések előkészítése folyamatban van, a megalapozó vizsgálat illetve a településfejlesztési koncepció tervezetének ismeretében lehet teljes.
Tájékoztatom az érdekelteket, hogy a Településfejlesztési Koncepció és az új Településrendezési eszközökkel kapcsolatban észrevételt, javaslatot tehetnek, illetve véleményt nyilváníthatnak a partnerek az alábbi módokon:
• papíralapon a Polgármesternek címezve, az Önkormányzati Hivatal címére ( 2712 Nyársapát, Arany János utca 11.) történő megküldéssel, vagy
• elektronikus levélben a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre, illetve
• az előzetes tájékoztatási szakasz Lakossági Fórumán, mely 2018. június 20-án (szerda) 11:00-kor az Önkormányzati Hivatal nagytermében (2712 Nyársapát, Arany János utca 11.) kerül megtartásra.
Vélemény-nyilvánítás utolsó időpontja: 2018.június 29.

Kis Miklós sk.
polgármester

eXTReMe Tracker