Nyársapát

Lenn az alföld tengersík vidékin Ott vagyok honn, ott az én világom (Petőfi Sándor)

Oktatás

Nyársapáti Általános Művelődési Központ Napközi Ot

Nyársapáti ÁMK Napközi Otthonos Óvodája

2712 Nyársapát József A. u. 22
Telefon: 53-389-022
Nyitva tartás: 07,00 – 16,00 óra

Fenntartó: Nyársapát Község Önkormányzata Vezető: Benkó Hajnalka Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Óvodánk Nyársapát községben a Duna-Tisza közén, két nagyobb város Cegléd és Nagykőrös között helyezkedik el. 
Programunkat az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján készítettük el, „Az óvodai nevelés programját”adaptálva. 
Óvodánkban jelenleg három csoport működik. A gyermekek egy része külterületről, a tanyavilágból jár, ezért rossz, téli időjárás esetén sok a hiányzás. 2009 szeptemberétől esélyegyenlőséget szolgáló képességkibontakoztató, integrációs felkészítés keretében óvodai fejlesztő program került bevezetésre. 


1.Az óvoda személyi feltétele: 
Kollektívánk 8 főből áll, 5 óvónő, ebből 1 vezető és 3 dajka. Az óvónők felsőfokú végzettségűek, a nevelőmunkát segítők szakképzett dajkák. Három óvónőnk a közeli városokból jár ki, a többiek helyi lakosok. Minden dolgozónál elsődleges alkalmazási szempont a gyermekek szeretete, tisztelete, gondozása és nevelése. 
2.Az óvoda tárgyi-dologi feltétele: 
Óvodánk a település központjában helyezkedik el. Nagy füves, fás játszótere van, mászókákkal, homokozókkal. Játszótere pályázati pénzből 2009 nyarán újult meg. Épülete 1928-ban épült, iskola és szolgálati lakás céljára.
Óvodaként 1971 óta működik. A tálalót a kiszolgáló helyiségeivel és egy csoportszobát 1984-ben építettek hozzá. A három tágas csoportszobához külön mosdóhelyiség és öltöző tartozik. Van egy szertár, egy iroda és egy foglalkoztató szobánk, ahol logopédus, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus foglalkozik a külön fejlesztésre szoruló gyermekekkel. 
Az óvodában tálaló konyha működik. Az ebédet az önkormányzat autója szállítja a helyi bisztróból, de a tízórait és uzsonnát a dajkák készítik. 
Az épületben központi gázfűtés van, tehát a feltételek megfelelőek ahhoz, hogy 75-80 óvodás korú gyermek, otthonos környezetben nevelkedjen és készüljön az iskolára. 
3.Az óvoda nevelési célja
Az óvoda nevelési rendszerünk szerves része. Célunk a 3-7 éves korú gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése. A nevelés az óvodában családias, derűs légkörben folyik, biztosítva a gyermeki fejlődéshez szükséges sokféle, változatos tevékenységet. Az óvoda egyrészt folytatja a család nevelő munkáját, másrészt új módon kiegészíti azt. A gyermek óvodába lépése pillanatától kezdve a családdal együtt felelősek vagyunk azért, hogy személyiségük alakulása megfeleljen társadalmunk követelményeinek, és az együtt elért eredmények megalapozzák az iskolai nevelést. A sokoldalú nevelőmunkának át kell fognia a gyermeki személyiség egészét és az érzelmi biztonság rendszerében biztosítani kell mind a testi, értelmi és közösségi fejlődését. Egyéni fejlesztési terv alapján külön foglalkozunk azokkal a kisgyermekekkel, akiknek lassúbb a fejlődési üteme. 
E fejlődés biztosítására óvodánk nevelése elősegíti, hogy a gyermekek: 
- egészségesek, edzettek, alkalmazkodóképesek legyenek
- mozgásuk váljék összerendezetté
- sajátítsák el a megfelelő egészségügyi szokásokat
- ismerjék fel a legalapvetőbb testi szükségleteiket, és maguk is járuljanak hozzá kielégítésükhöz
- szívesen tartózkodjanak, tevékenykedjenek a szabadban
- Az értelmi fejlődés terén a gyerekek legyenek képesek tapasztalati síkon ismereteket gyűjteni és az egyszerű összefüggéseket az óvónő irányításával észrevenni
- Képesek legyenek az egyszerű gondolkodási műveleteket alkalmazni, a tapasztalat útján szerzett ismereteket emlékezetben tartani
- Életkoruknak, egyéni fejlettségüknek megfelelő feladatok irányított, majd önálló megoldására, gondolataik, érzéseik kifejezésére legyenek alkalmasak
- Alkotóképességüket, fantáziájukat használják a feladatmegoldások során 
- Alkalmasak legyenek érzelmeken alapuló kapcsolatteremtésre (barátkozás, segítőkészség, együttérzés) stb.
- Alapozzák meg feladattudatukat, önállóság és a szociálisan elfogadható önérvényesítő képességüket.4.Az óvodai élet tevékenységformái: 
Játék
Mese, vers
Ének –zene, énekes játékok
Rajzolás, mintázás, kézimunka
Mozgás
A külső világ tevékeny megismerése
Munka jellegű tevékenységek 
5.Hagyományos ünnepeink, rendezvényeink: 
Őszbúcsúztató alma-bál
Mikulás
Mindenki karácsonya, községi karácsonyi ünnepség
Farsang
Húsvéti „tojáskeresés” 
Anyák napja
Gyermeknap
Évzáró, ballagás

eXTReMe Tracker