Nyársapát

Lenn az alföld tengersík vidékin Ott vagyok honn, ott az én világom (Petőfi Sándor)

Óvoda

Tájékoztató óvodai étkeztetésről

Tisztelt Szülők!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2015. szeptember 1-től hatályos módosítása alapján, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekeken kívül a három vagy több gyermeket nevelő családoknak, valamint a tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek szüleinek sem kell fizetniük az óvodai étkeztetésért.

Ingyenessé válik a gyermekétkeztetés továbbá a egy- és kétgyermekes családok számára is, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a minimálbér nettó összegének 130 százalékát, azaz 2015-ben a 89.408.-Ft-ot.

A kedvezmény igénybevételéhez - a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. melléklete szerinti nyilatkozatot kell az intézmény vezetőjéhez benyújtani az óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

  • tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

  • olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

  • olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át, vagy

  • nevelésbe vették.

A nyilatkozat beszerezhető az óvodában, az önkormányzati hivatalban illetve letölthető a www.nyarsapat.hu honlapról.

dr. Bicskei Krisztina jegyző

Attachments:
Download this file (NYILATKOZAT étkezés.doc)NYILATKOZAT étkezés.doc[Nyilatkozat]33 kB
eXTReMe Tracker