Nyársapát

Lenn az alföld tengersík vidékin Ott vagyok honn, ott az én világom (Petőfi Sándor)

Bizottságok

Pénzügyi-Gazdasági Bizottság

A 2006-2010-es ciklus során a Bizottságok megszüntek, szükség esetén ad-hoc Bizottságok természetesen alakulhatnak. 

Pénzügyi-gazdasági bizottságok 

Pénzügyi-gazdasági bizottságok
tipus: Pénzügyi Bizottság
Leírás: -
Elnök: Bognár István
Képviselő tag: Biró Csilla
Képviselő tag: Kis Anita

BIZOTTSÁGOK FELADAT ÉS HATÁSKÖRE

PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI BIZOTTSÁG

A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. (továbbiakban Öt.) 22. § (1) bekezdés alapján kötelezően megalakította a Pénzügyi-gazdasági Bizottságát.
Az Öt. 23. §. (1) bekezdés alapján a Pénzügyi-gazdasági Bizottság - feladatkörében - előkészíti a képviselő-testület döntéseit, szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását.

Az Ötv. 27. § alapján a bizottság feladatkörében ellenőrzi a képviselő-testület hivatalának a képviselő-testület döntéseinek az előkészítésére, illetőleg végrehajtására irányuló munkáját.

A képviselő-testület pénzügyi-gazdasági bizottságának feladatit a törvényben foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint határozza meg:
1. Tevékenysége kiterjed az önkormányzat teljes gazdálkodási tevékenységére.

2. A bizottság előkészítő szerepe érvényesül az önkormányzati vagyon hasznosításával kapcsolatban. E körben a képviselő-testület elé csak a bizottság által megvitatott, átdolgozott előterjesztés kerülhet.

3. Költségvetés végrehajtásának figyelemmel kísérése, kiemelten az önkormányzat intézményeinél. Tapasztalatairól beszámol a képviselő-testületnek, döntést kezdeményez.

4. Intézmények tevékenységének elemzése, takarékos, ésszerű megoldások folyamatos kezelése. E körben az intézményvezetőkkel együtt kell dolgoznia.

5. Nagyobb fejlesztési programok, beruházások előkészítésének, bonyolításának folyamatos figyelemmel kísérése. Érték növelő beruházás esetén a beruházás megindításához a pénzügyi bizottság jóváhagyást kimondó, pénzügyi fedezetet megvizsgáló előterjesztése szükséges.

6. Éves költségvetési javaslat véleményezése. Kötelező bizottsági ülés tartása.

7. Költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló véleményezése. A testület elé kerülő előterjesztésnek már a bizottság javaslatait is tartalmaznia kell.

8. Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát. Hitelfelvételre vonatkozó előterjesztést előzetesen a pénzügyi bizottság megtárgyalja.

9. A polgármester munkabérére, jutalmára vonatkozó előterjesztés a pénzügyi bizottság javaslatai figyelembe vételével kerül a testület elé.

10. A költségvetési rendelet elfogadását követően bárminemű változás a rendeletben szereplő előirányzatok módosítását teszi szükségessé, akkor ezen változtatás, módosítás testület elé terjesztését megelőzően a pénzügyi bizottság összehívása és állásfoglalásának kikérése indokolt.

11. Munkahelyteremtéssel kapcsolatos feladatok megoldása. 

eXTReMe Tracker