Nyársapát

Lenn az alföld tengersík vidékin Ott vagyok honn, ott az én világom (Petőfi Sándor)

Események

Ravatalozó és temető szentelés

Kell ott fenn egy ország…

Ravatalozó és temetőszentelés Nyársapáton Május17-én a templomunk felszentelésének 5 éves évfordulója alkalmából ünnepi szentmisére került sor, melyet főtisztelendő dr. Beer Miklós megyés püspök úr celebrált, ami nagy megtiszteltetés és nagy élmény volt minden jelenlévő számára. 

1 órára megtelt a katolikus templom – jöttek Vácról, Ceglédről, Nagykőrösről is hívők, illetve a református egyház képviselői is, hogy részesei legyenek községünk ünnepének.

A szentmise püspök úr bevonulásával kezdődött, aki köszöntötte Nyársapát lakosságát. Ezután Kis Miklós polgármester úr mondta el köszöntő beszédét, majd Erdős Beáta olvasta föl Miklós János plébános úr szívhez szóló levelét, amiben áldást kért Istentől az ünneplő közösségnek és Nyársapát lakosságának a templomszentelés 5 éves évfordulója és az újonnan épült temető és ravatalozó megáldása tiszteletére.

A szentmisén közreműködött a helyi templomi kórus mellett a nagykőrösi templom kórusa és a Felnőtt Énekkar is. 

A mise után került sor az újonnan épült temető ravatalozójának megáldására.

Dr. Beer Miklós püspök úr, Hernádi László plébános úr és Kis Miklós polgármester úr Csilló Attila által hajtott csodálatos hintóba szállt és végighajtattak Nyársapát utcáin. Szabó Gábor református lelkész úr autóval tartott velük, mert a gyönyörű lipicai lovak által húzott versenykocsiban kevés volt a hely. Az úton Godó Jánosék egy-egy kosár frissen szedett szamócával kedveskedtek az egyházi embereknek, amit Godó Zsuzsi meghatottan és örömmel nyújtott át. Dr. Beer Miklós püspök úr láthatóan nagy örömmel fogadta az ajándékot és az utcán nézelődő embereknek integetett a hintóból. 

Miközben püspök úr megnézte a falut, a templomból mindenki átérhetett a temető ravatalozójához. Aki gyalog volt, a hivatal buszait vehette igénybe, de jöttek kerékpárral, autóval és busszal is. 

Fél egy után kezdődött az ünnepség a ravatalozó előtt, ahol Nagyné Kovács Éva mondta el az 511. Zsoltárt Áprily Lajos fordításában. Ezután Kis Miklós polgármester úr beszélt a temető- és a ravatalozó építéséről és megköszönte mindenki segítségét, akinek része volt a munkában.

Ezután került sor a temető szentelésére.

Először a püspök úr szentelte meg a ravatalozót, majd Szabó Gábor református lelkész mondott áldást. Itt is közreműködött a templomi kórus, majd zárásként Benkó Szilvia vezetésével a Felnőtt Énekkar előadásában hangzott el Zorán: Kell ott fenn egy ország című dala.

Azt hiszem, mindenki nevében mondhatom, hogy méltóképpen ünnepelte Nyársapát az 5 éve szentelt templomát és a temető létrehozását, illetve megáldását.

Köszönjük minden résztvevőnek, közreműködőnek, segítőnek, hogy ilyen szép ünnep volt Nyársapáton 2009. május 17-én.

Kis Miklós polgármester

eXTReMe Tracker