Nyársapát

Lenn az alföld tengersík vidékin Ott vagyok honn, ott az én világom (Petőfi Sándor)

Események

Szobor avatás augusztus 20-án

Szoboravatás augusztus 20-án

A Polgármesteri Hivatal előtti park lett az otthona Honfoglaló Árpád szobrának, melynek alapját egy több mint 100 éves tölgyfa adta. 
Ezt leírni nagyon könnyű, de nagyon sok dolognak kellett történnie ahhoz, hogy községünk lakossága gyönyörködhessen az elkészült műben.

Bognár István képviselő több évig dédelgetett egy gondolatot, hogy Árpád vezérnek szobrot kellene állítani Nyársapáton, hiszen ezen a területen már az Árpád korban létezett település. Gondolatát tett követte, amihez először is meg kellett nyernie családja egyetértését és támogatását is, hiszen nem kis anyagi terhet jelent egy ekkora formátumú köztéri szobor megalkotása. Felvette a kapcsolatot Orisek Ferenc csemői fafaragó művésszel, aki formába öntötte az elképzelt művet. Már majdnem készen volt a szobor, amikor képviselőtársaival is megosztotta elképzelését kérve támogatásukat a szobor méltó környezetének kialakításában. Az önkormányzat örömmel tett eleget a kérésnek, és a község megalakulásának 55. évfordulóján, az augusztus 20-i ünnepség kiemelt részeként került sor Nyársapát első köztéri szobrának felavatására. Az avató beszédet prof. Dr. Novák László történész, az MTA doktora mondta, majd Kis Miklós polgármester úr mondott köszönetet és méltató szavakat Árpád vezérről és a megvalósítás szereplőiről, az alkotó munkájáról. A szobor leleplezésére a község legidősebb polgárát, Farkas Albertet kérte fel Kis Miklós polgármester úr és Bognár István, aki sajnos egészségi állapota miatt nem tudott eljönni az ünnepségre. Helyette és nevében ifjabb Farkas Albert leplezte le a szobrot, amit a református és a katolikus egyház képviselői megáldottak. A megható ünnepségen közreműködött az Irodalmi Színpad és a Felnőtt Énekkar, valamint Labancz Árpádné Judit, aki citerazene kísérete mellett szólóénekével kápráztatta el a nagyszámú érdeklődőt. 

Reméljük, hogy mindenkinek öröme telik majd a szoborban, és a nyugalom szigete lesz a park, ahol Árpád vezér vigyázó tekintete alatt pihenhet meg az arra sétáló minden nyársapáti polgár.
Mindannyiunk nevében megköszönöm Bognár Istvánnak és családjának, hogy a nem kevés anyagi áldozatukkal megvalósult műalkotást Nyársapát lakosságának adományozták, az önkormányzatnak, aki kialakította a szobor környezetét Kovács József főkertész tervei alapján, közmunkásaink segítségével.

Nagyné Kovács Éva Az ünnepségen készült képeket megnézheti itt. Árpád fejedelem ( uralkodott: 895-907) Az újkori magyar állam megalapítója ÁRPÁD Nagyfejedelem. Történelmünk legnagyobb alakja. Államfő, hadvezér, politikus és diplomata volt. Hazát és biztonságot adott népének, megteremtve ezzel a Kárpát-medence politikai és nemzeti egységét. 

Álmos vezér gyermeke aki körülbelül 840-ben látta meg a napvilágot. 

Árpád gyermekkorában elég kemény katonai nevelést kapott, így már igen fiatalon, 20 éves korától vezetett hadjáratokat. A Nyék törzs feje lesz, majd 892-ben apjától átveszi a család ősi törzsének, a Megyer törzsnek vezetését. Ő lép diplomáciai kapcsolatba Bölcs Leo bizánci császárral. Majd 894-ben Bölcs Leo követei tőle kérik a magyarok szövetségét a bolgárok ellen. Árpád beleegyezik és nyomban elrendeli a honvisszafoglaláshoz szükséges katonai és törzsek közötti intézkedések végrehajtását.

895-ben indultak meg a törzsek az 1200-1800 km-es útra és ugyanezen év őszén elfoglalták helyüket a Kárpát-medencében. 899-től kezdve már a Kárpát- medencén kívüli területekre indítottak hadjáratokat, majd Árpád vezetésével 902-ig az egész Kárpát-medence a birtokukba került. Az új Magyar- Állam megalakulását, megerősödését a nyugati országok vezetői sanda szemmel nézték és az új szomszéd megsemmisítését tűzték ki célul. Luitpold bajor őrgrof szövetségeseivel 907. májusában indult Magyarország ellen, de Árpád a túlerőben lévő sereget júliusban teljesen tönkreverte. Azonban az ütközetben -Pozsonynál- súlyosan megsebesült és július 7-én 67 éves korában életét vesztette.

Árpád nagyfejedelem valós alakja nemcsak életében maradt titokzatos, de halálában is, hiszen sírját évszázadok óta keresik. 

Anonymus leírása szerint :
„ az Úr megtestesülésének 907. esztendejében Árpád vezér is elköltözött ebből a világból…” Godó Zsuzsanna A szoborról készült képeket megnézheti itt.

eXTReMe Tracker