Nyársapát

Lenn az alföld tengersík vidékin Ott vagyok honn, ott az én világom (Petőfi Sándor)

Történetünk

Középkori lakosság

Nyársapát középkori lakosságának névjegyzéke

A Nyársapáti család 1376-ban jelenik meg az írott forrásokban Nyársapáti Sebestyén néven, ki Miklós nevű kun főúri család sarja volt utána Nyársapáti Miklós Valószínű, hogy generáció veszett el az emlékezetből.

György (1448), utána István (1434-44), László (1439-65) neje Erzsébet (1451), Gergely (1451-1454), György (1455-76), neje Margit (1461), Györgynek egy lány volt Klára 1505-06). A Nyársapáti család középnemesi származású családnak számított és mint kun eredetű család született nemesek.


Név szerint fennmaradt 60 nyársapáti családnév 1451-76 közötti időből, melyek a következők:
Alcz Orbán 1456 Orbanum Alcz
Bakonyi Péter 1465,1460,1469 Petro Bakonyi
Bán Bálint 1456 Valentium Baan
Bán Benedek 1456 Benedictum Baan
Bán György 1456 Georgium Baan
Bán Pál 1469 Paulo Baan…Paulum Baen
Bíró Bálint 1476 Valentium Byro
Bíró János 1456 Johannem Byro…1469 (katona)Byro familiáris
Bíró Sebestyén 1469 Sebastian Byro…bizalmas
Blaskó Barnabás 1465,1466,1469 Barnaba Blasco
Blaskó István 1465,1466,1469 Stefano Blasco
Boza Jakab 1469 Jakobum Boza
Budai István 1469 Stefano Buday
Burián Gergely 1456 Gregorium Burian
Chete Jakab 1451 Jakobum Chete (familiáris)
Cikó Miklós 1476 Nikolaum Ciko
Csiga Mihály 1476 Michael Chiga
Csorba Benedek 1476,1479 Benedicto Chorba
Dola Benedek 1476 Benedicto Dola (mercenarius)
Dola Jakab 1476 Jacobus Dola
Dola János 1476 Johannes Dola
Dombi vagy Dombai Jakab 1465.1466 Jacobo Dombi, Jacobo Dombai
Dormán Miklós 1469 Nicolai Dorman
Gyulai Péter 1469 Petro Gyulai…1476…Petro Gyuly
Huszár Mihály 1469 Michael Huzar (mercenarius)
Kis István 1455 Stephani Parvi
Kovács János 1454 Johannes Chovach
Körosi Péter 1465 Petro Kewrusy
Petro Ke
Lengi András 1456 Andreas Lengy 1459 Andreas
Lengy, 1476 Andreas Lengy
Madurec Benedek 1476 Benedictus Madurez (mercenarius)
Mihályfi János 1479 Johannem Myhalfy
Miklósi János 1465 Johannem Myklosy 1466
1469 Johannem Myklosy
Nagy Albert 1469 Alberto Magnó
Nagy Mihály 1469 Michanelem Magnó (familiáris)
1476 Michanelem (mercenarius)
Német Benedek 1469 Benedictum Nemeth
1476 Benedictum Nemeth (mercenarius)
Orbán fia Péter 1469 Petrus Urbani…1426 Petrus Urbani
Orbán fia Tamás 1476 Thomas frater eudem(PetrusUrbani
Pap Gergely 1456 Gregorium Pap
Pap Simon 1456 Simonem Pap
Patkoló Domokos 1465,1466,1469 Dominiko Patkolo
Patkoló Fábián 1465,1466,1469 Fabiano Patkolo
Pál diák 1465,1466 Paulo litterato
Pesti Bálint 1469 Valentino Pestey..Valentim Pesthy
Répás Mihály 1469 Mihaelem Repes
Rigó János 1476 Johannes Ryco dictis
Rigó Tamás 1476 Thomas Ryco dictis
Sáfár Gergely 1456 Georgium Saffar
1469 Georgio Safár (familiárius) Georgio Sáfár (familiárius) Szabó Bálint 1469 Valentino Zabo
Tibor László 1476 Ladislaus Thybor
Thidew Bálint 1476 Valentinus Thidew
Thidew Tamás 1476 Thomas Thidew
Tónya István 1465,1466 Stephano Thonya
Tónya Pál 1469 Paulo Thonya
Tőrös Kilián 1465,1466,1469 Kylian Thewres
Üllői Benedek 1459 Benedictum Illev
1476 Benedictum Illey
Vámos Orbán 1469 Urbanum Vamus (familiarius)
Urbanum Vamos (familiárius)
Zelad András 1476 Andreas Zelad


59 családfő nevét említi a névjegyzék. A község lakosságának a létszáma 350-400 fő lehetett. A lakosságot a földesúr és családja, cselédsége, bíró, jegyző, katona, pap, két adószedő vámos, három kereskedő, kovács és patkolókovács alkotta. Évente változott a község vezetője, a község elöljárósága. A jegyző a község írásbeli feladatait végezte, a katona a kun község fegyverre fogható népét begyakorolta a hadi szolgálatra. A vámos a községben az adószedést végezte. A két patkolókovács a katonai szolgálatra szükséges lovak patkolását is ellátta. A kovács a községben a kocsik, szekerek vasalását végezte. 

Az 59 családfő neve az 1455-1476 között a Nyársapáton élőké. Nyárapát népe már a XIV. század második felében nem csak a község területét használta, hanem kenyérgabonát, a lóállomány számára árpát, zabot termelt és kölest vetett a jól szántható területeken. A lótartás és a szarvasmarhatartás nagy mennyiségű széna kaszálásával és begyűjtésével járt, a takarmány készletekről évről évre gondoskodni kellett. Ezért volt ceglédi földesúrnak a Nyársapáton termelt széna, bab, köles, rozs és búza termés elhordása és megdézsmálása a lényeges teendője. A község környezetében összegyűlt vizek a kacsa és liba tartására alkalmas helyek voltak. Jelentős sertés és juh tartásáról tanúskodik a község területén talált birka és sertés csontok, főleg a racka birka csontjai.a sodrott szarvú nagy magyar birkáé. A vadászott állatok csontjait is megtalálták a házak omladékában és környékén. Túzok és fogolymadár csontokat is lehetett találni.

eXTReMe Tracker