Nyársapát

Lenn az alföld tengersík vidékin Ott vagyok honn, ott az én világom (Petőfi Sándor)

Társadalmi szervezet

Hála Nyársapát templomáért

Ragyogó napsütés aranyozta be 2004 május 15-én a közel tíz éves munkával elkészült nyársapáti templomot. De ez a ragyogó öröm töltötte be sok-sok nyársapáti és máshonnan érkezett hívő szívét is, hiszen az ott élő közösségnek – mintegy 300 év után – újra van katolikus temploma, amelyet Török Ferenc egyetemi tanár, Ybl- és Kossuth- díjas építész tervezett. A templom alapkövét 1995. április 8-án áldotta meg Marosi Izidor nyugalmazott váci püspök.

lig egy hónappal ezután – a falu lakosságának példás összefogásával - kezdődtek a munkálatok, amelyekből Labancz Árpád polgármester és Tóth Tibor iskolaigazgató, vagy Kiss Miklós gazdálkodó éppúgy kivette részét, mint jó néhány falubeli munkásember. A gyönyörű kőműves munka Horsik József, a szakszerű műköves munkák Pataki Zoltán ceglédi mesterek szaktudását dicsérik. Az ácsmunkákat Tóth Ferenc, a villanyszerelést Csertő Antal kecskeméti mester végezte. A szép faoltárt és egyéb asztalos munkákat Tánczos Ferenc ballószögi mester készítette, a deszkapadlót Varga Dániel.  Az építési folyamat szerves része volt a harangszentelés, amelyre a Váci Székesegyházban került sor, március 13-án, amikor is két autóbusszal gyermekek, fiatalok és felnőttek együtt örvendezhettek az egyházmegye szívében, az egyházmegye főpásztorával. A templomszentelés előtti napok különösen is a példás összefogás nagyszerűségében teltek el. A templom környezetének rendbe tétele szorgos férfiak ügyességét dicséri. A kórus mellvédjének deszkaborítását Újszászi Sándor és Tóth István készítette el, a gyóntatószoba elválasztó rácsát pedig Fodor Ferenc ny. tanító úr. A templombelső takarítása és a szentmisét követő ebéd megszervezése Kormány Istvánné irányításával és közreműködésével történt. Köszönettel tartozunk a szép virágokért, amelyeket Miczi Edina (a templomban) és Törökfalvy Gyula (a templomon kívül) pazar módon helyeztek el. Utóbbi testvérünknek köszönhető a szép oltárterítő is. Nagy hálával tartozunk az iskola igazgatója, nevelőtestülete és dolgozói által vállalt rendezői és egyéb szolgálatokért, a tornacsarnok rendelkezésre bocsátásáért a rendőröknek a forgalomirányításért. A szentmise előtt a nagykőrösi Arany János Ref. Gimnázium katolikus hittanosainak (felkészítőjük Nagy Anett hittanár) kedves műsora segítette elő az ünnepi eseményre való ráhangolódást. A templom-, oltár- és szentségházszentelés délelőtt 10 órakor kezdődött, amikor is a mintegy 200 fő befogadására tervezett templom szűknek bizonyult. Sokan kint, hangszórókon át kísérhették figyelemmel a felejthetetlen szertartást, amely dr. Tardy László karnagy vezényletével, a Mátyás-templom énekkarának közreműködésével kezdődött. Ezt követte a plébános köszöntő beszéde. Majd Labancz Árpád, polgármester úr csatlakozott a köszöntéshez. Beszédében visszatekintett Nyársapát régmúlt és közelmúlt történetére, nem feledve azt a tényt, hogy idén 50 éve indult újra a község önálló élete. Majd említést tett a templomépítésben résztvevők érdemeiről; elismerő oklevelet és érmet adva át a templom tervezőjének és Nagykőrös testvérvárosa: Espelkamp plébánosának Wolfgang Brinkmannak, aki ismételten nagylelkűen támogatta templomunk építését, most pedig egy szép hangú – a szertartások kezdetét jelző – csengőt hozott ajándékba. Ifj. Kiss Miklósnak köszönjük a tolmácsolást. Isten fizesse meg!  A templom kulcsának átadása után dr. Beer Miklós megyéspüspök atya lépte át elsőnek a templom küszöbét, majd megkezdődött az ünnepi szentmise, amelynek során felemelő élmény volt a helybéli fiatalok közreműködése a felolvasásokban, és az iskola nagyszerű énekkarának éneklése Motyovszkyné Benkó Szilvia vezényletével, Mucsi László kántor orgonakíséretével. Az énekkar tiszta, szép éneklése a váci harangszentelésen is felcsendült. A megyéspüspök atya beszédében – utalva arra, hogy a templom közvetlenül az iskola mellett van – kifejtette, hogy 'ahol van templom és iskola, ott van reménység és jövő, és ahol van templom és iskola, ott bizonyítéka van az emberség jelenlétének… Az Eukarisztia ajándékában kapjuk napról-napra azt az egy csepp emberség ajándékot, amiből Jézus példája szerint, az ő mértéke szerint válunk azzá, akivé az Isten akar minket.' E templom névadója Boldog Apor Vilmos oltalmazta a védteleneket, ez a templom és 'minden templom oltalom és menedék.' Legyen ez a templom is oltalom és menedék, legyen ez a templom a reménység jele, határon innen és túl – zárta beszédét a püspök atya. Ezután került sor a templom- és oltárszentelésre, amelyen részt vettek a környék papjai és korábban itt szolgált, vagy baráti alapon meghívott papok. Református testvéreinket Köteles Attila lelkipásztor és jó néhány református hívő képviselte. Végre a korábbi évtizedek plébánosainak és híveinek álma mára megvalósulhatott. Köszönhető ez mindenek előtt a Gondviselő Isten jóságának, sok-sok imádkozó léleknek, a helyi önkormányzati képviselők pozitív hozzáállásának, az önkormányzat többszöri jelentős adományának, a Nagykőrösi Egyházközség egykori elszánt határozatának, a Váci Egyházmegyének, személy szerint Keszthelyi Ferenc megyéspüspök úrnak, a Pest Megyei Önkormányzat Közgyűlésének az ország határain belül és kívül élő sok-sok nagylelkű adakozónak, nem utolsó sorban az Öröm és remény olvasóinak, akiknek ezen a helyen is szeretnénk köszönetet mondani, és jóságukért mindannyiukra Isten bőséges áldását kérni. Miklós János

eXTReMe Tracker